Kwalifikacja wstępna przyspieszona

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ - przeznaczony jest dla osób które uzyskały prawo jazdy:

Kat C1,C,C1+E,C+E po 10 września 2009 roku i posiadają więcej niż 21 lat

Kat D1,D,D1+E,D+E po 10 września 2008 roku i posiadają więcej niż 23 lata

INFORMACJA O KWALIFIKACJI WSTEPNEJ PRZYSPIESZONEJ

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

  • w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych
  • w części specjalistycznej: